مناقصه و مزایده

مناقصه آسفالت ( مرحله دوم – نوبت دوم )

مناقصه آسفالت ( مرحله دوم – نوبت دوم ) به نام خدا آگهی مناقصه با استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر عمادشهر ،این شهرداری در نظر دارد نسبت به انجام عملیات آسفالت  معابر سطح شهر به میزان تقریبی   25000متر مربع  اقدام نماید لذا از کلیه پیمانکاران واجدالشرایط تقاضا میشود جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری عمادده مراجعه و قیمت پیشنهادی ...

ادامه مطلب »

آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی

شهرداری عمادده درنظر دارد باستناد مجوز شورای اسلامی شهر کلیه امور خدمات شهری ،فضای سبز ،تنظیف پسماند و … را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید . لذا از تمام شرکت ها و پیمان کاران واجدالشرایط دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات خود به امور اداری شهرداری مراجعه نمایند. جهت دریافت اسناد مناصه بر ...

ادامه مطلب »

آگهی مزایده فروش زمین تجاری – مسکونی

بسمه تعالی آگهی مزایده فروش زمین تجاری – مسکونی شهرداری عمادده در نظر دارد تعداد ۹ قطعه زمین با کاربری تجاری – مسکونی در خیابان ایمان ۵ با قیمت پایه هر متر مربع            ( 5/000/000)   پنج میلیون  ریال از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . لذا با توجه به پایان مهلت ارائه قیمت ، ...

ادامه مطلب »

آگهی مزایده فروش خودرو سواری

  شهرداری عمادده در نظر دارد با استناد به مجوز شورای اسلامی شهر ، یکدستگاه خودروی سواری mvm  مدل ۱۳۹۰ به رنگ سفید با قیمت پایه ۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ( دویست و هفتاد میلیون ) ریال از طریق مزایده عمومی بفروش برساند . متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات خود تا تاریخ ۹۵/۲/۱۵ به شهرداری عمادده مراجعه نمایند ...

ادامه مطلب »

آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی

شهرداری عمادده در نظر دارد با استناد به مجوز شورای اسلامی شهر کلیه امور خدمات شهری ، فضای سبز ، تنظیف پسماند و … را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید . لذا از تمام شرکت ها و پیمانکاران واجد الشرایط دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات خود با امور اداری شهرداری مراجعه نمایند ...

ادامه مطلب »

آگهی مزایده فروش زمین مسکونی در شهرک فاز ۲

شهرداری عمادده در نظر دارد تعداد ۷ قطعه زمین ۳۰۰ متری با کاربری مسکونی واقع در شهرک فاز ۲ با قیمت پایه هر متر مربع ۳۵۰/۰۰۰ ( سیصد و پنجاه هزار ) ریال از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان می توانند حداکثر ۱۰ روز پس از چاپ آگهی قیمت پیشنهادی خود را به شهرداری عمادده تحویل نمایند ...

ادامه مطلب »

آگهی مزایده فروش زمین تجاری – مسکونی

شهرداری عمادده در نظر دارد تعداد ۹ قطعه زمین با کاربری تجاری – مسکونی در خیابان ایمان ۵ با قیمت پایه هر متر ۵۰۰۰۰۰۰ ( پنج میلیون ) ریال از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان می توانند تا تاریخ ۹۴/۱۲/۴ قیمت پیشنهادی خود را به شهرداری عمادده تحویل نمایند .   روابط عمومی شهرداری عمادده 

ادامه مطلب »

آگهی مزایده فروش زمین مسکونی

با استناد به مصوبه شماره ۹۴/۰۳۰ مورخ ۹۴/۹/۲۸  شورای اسلامی شهر عمادده این شهرداری درنظر دارد تعداد ۱۵ قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در فاز ۲ و ۳ با قیمت پایه هر متر مربع ۳۵۰۰۰۰ ریال از طریق مزایده عمومی به فروش برساند متقاضیان می توانند تا تاریخ ۹۴/۱۲/۴ قیمت پیشنهادی خود را به شهرداری عمادده تحویل نمایند ./. ...

ادامه مطلب »

اطلاعیه ( استعلام مالکیت‌)

احتراماً به اطلاع اهالی محترم شهر عمادده می رساند با توجه به اینکه شهرداری عمادده در نظر دارد از طریق آگهی مزایده اقدام به فروش یک قطعه زمین واقع در خیابان ایمان ۵ غرب منزل مسکونی سید حسین هاشمی به مساحت ۵۷۵/۷۷ مترمربع نماید لذا از شخص یا اشخاصی که ادعای مالکیت نسبت به ملک یاد شده دارند تقاضا می ...

ادامه مطلب »

آگهی مزایده

با استناد به مصوبه شماره ۹۴/۰۹ شورای محترم اسلامی شهر در جهت رفاه حال شهروندان و ارائه خدمات بهتر ، این شهرداری در نظر دارد کلیه غرفه های میدان میوه تره بار واقع در روبروی بانک صادرات را از طریق مزایده با قیمت پایه ماهیانه پنج میلیون ریال برای مدت یک سال واگذار نماید ، متقاضیان می توانند تقاضا به ...

ادامه مطلب »
theme