آرشیو روزانه: خرداد ۱۳, ۱۳۹۸

واگذاری خدمات شهری و فضای سبز به بخش خصوصی

این شهرداری در نظر دارد با  استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر بخش خدمات شهری و فضای سبز را به بخش خصوصی واگذار نماید . پیمانکاران واجد الشرایط می توانند قیمت پیشنهادی خود را تا تاریخ ۹۸/۳/۲۸به این شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند . https://www.uplooder.net/files/11e119783251ff0bef7bb6e90318c897/343103.html http://www.uplooder.net/files/11e119783251ff0bef7bb6e90318c897/343103.html

ادامه مطلب »
theme