سخن شورا

بسم الله الرحمن الرحیم

 

02 copy

تا توانی به جهان خدمت درویشان کن   به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی

باحمد و ستایش آن ذات پاک و یکتا و درود بر سرور و سالار انبیاء محمد مصطفی ( ص ) و بر خاندان و یاران و پیروان راستین وی؛

خداوند را سپاسگزاریم که توفیقمان داد تا بتوانیم در راه خدمت به بندگانش گام نهیم و در حد توان گرهی از مشکلات آنان را بگشاییم.

یکی از توفیقات هر انجمن و ارگانی ، ارتباط و تعامل شایسته آن با مردم و افراد ذینفع است که اگر این مهم حاصل آید ، می توان گفت آن ارگان تا حدی در کار خود موفق شده و کارش را به نحو احسن انجام داده است .

سایت شهرداری و شورای اسلامی شهر عمادده پل ارتباطی شما شهروندان فهیم و دلسوز با خدمتگزارانتان در شورای اسلامی و شهرداری است و با این هدف مقدس راه اندازی شده است .

بنا براین، امید آن داریم با ارائه نقطه نظرات ، راهکارها و پیشنهاد های سازنده خود در قسمت ویژه آن نمایندگان خود را در ارائه هر چه بهتر خدمات و عمرانی و آبادانی شهرمان یاری نمایید.

بدیهی است دیدگاه ها و نظرات سازنده و ارزشمندتان آن زمانی موثر خواهد افتاد و چراغی فرا راه شوراست که رودررو باشد یا در این سایت انعکاس یابد و مسئولین از آن مطلع باشند.

ما مشتاقانه چشم به راه یاری معنوی و مشارکت فعالانه تان هستیم.

شعار شورای اسلامی دوره چهارم شهرعمادده

( از مردم ،   با مردم ، برای مردم )

 

و ما توفیقی الا بالله

رستم فتوت

مسئول شورای اسلامی شهر عمادده

 

theme